Jacek Bukowski urodzony w 1948 r.
W 1973 roku ukończył studia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego - dyplom pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Wojnar. W 1976 roku ukonczył studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom w pracowniach prof. Leona Michalskiego i prof. Henryka Tomaszewskiego.
Pracował na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi prywatną pracownię malarstwa. Zajmuje się teorią sztuki. Jest autorem licznych publikacji.
W latach 1991 - 2000 był redaktorem naczelnym dwumiesięcznika "Plastyka i Wychowanie".
Uczestniczył w 50 indywidualnych wystawach malarstwa i w wielu zbiorowych ekspozycjach w kraju i za granicą /Niemcy, Francja, Belgia, Włochy, Anglia, Macedonia /
mail: jacekbukowski@vp.pl